جزيره کيش در يک نگاه
صفحه ويژه جزيره کيش


جزيره کيش در حوزه مركزي خليج فارس و دربين ده ها جزيره بزرگ و کوچک داراي موقعيت ممتاز و منحصر بفردي است . اين جزيره آنقدر زيبا و جذاب است که از سالهاي دور به مرواريد خليج فارس معروف شده است .

سواحل آرام کيش پوشيده از ماسه هاي نرم و براق مرجاني است که با تابش آفتاب زيبايي خاصي ايجاد مي كنند.

آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد