نظرخواهي


ما از دريافت نقطه نظرات شما و تجربياتتان از همكاري و مسافرت با ما بسيار خوشحال خواهيم شد . بدين منظور براي تسريع در ارسال و دريافت پاسختان با نشاني هاي زير تماس حاصل فرماييد .

نشاني ما


آدرس پستي: جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش
شماره تلفنها : +98(764)4421767-9
شماره دورنگار : +98(764)4420680
مدير عامل: ارسال پست الکترونيکي
معاون بازرگاني:: ارسال پست الکترونيکي

آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد