ورود کشتي زمرد به جزيره کيش


بنابر گزارش روابط عمومي کشتيراني کيش ، کشتي زمرد متعلق به شرکت کشتيراني والفجر در تاريخ 96/11/27 براي ارايه خدمات مسافري در نوروز سال 1397 در اسکله کيش پهلو گرفت


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد