آموزش نيروي انساني


با برنامه ريزي و پيگيري مدير امور اداري " آقاي علي اکبر محمدي " دوره هاي مديريت جمعيت ، ايمني مسافران و مديريت بحران ويژه دريانوردان شناورهاي مسافري به مدت 3 روز برروي کشتي گوهر برگزار شد .

در راستاي توسعه آموزش و همکاري با بخش خصوصي زمينه حضور پرسنل ساير شناورهاي مسافري نيز در دوره هاي مذکور فراهم گرديد که اين اقدام علاوه بر رضايت دريانوردان مورد استقبال مالکان شناورهاي بخش خصوصي قرار گرفت .

اين دوره ها قبلاً در بوشهر برگزار مي شد که علاوه بر مشکلات و تبعات منفي آن هزينه هاي گزافي به شرکتها تحميل مي کرد .


همکاري موثر آقاي احمد شهرياري رييس اداره ي بنادر و دريانوردي کيش جهت برگزاري دوره ها نيز قابل تقدير مي باشد .

با توجه به تاکيد رياست محترم هيات مديره و مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران بر ارتقاي سطح آموزش نيروي انساني در گروه ، امور اداري اين شرکت در نظر دارد برنامه هاي متنوعي به منظور توسعه و افزايش سطح مهارتهاي دريايي در سال 97 به اجرا بگذارد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد