بازديد مدير عامل و هيات همراه از کشتي آريا و ملاقات و گفتگوي صميمانه با پرسنل کشتي


در اين بازديد فرمانده شناور آقاي علي اک ضمن تشکر از توجه ويژه به پرسنل دريايي شرکت کشتيراني کيش ، مدير عامل و هيات همراه را در جريان روند فعاليت هاي شناور آريا قرار داد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد