حمل بار صادراتي از کيش


در ادامه همکاري با بخش خصوصي و در راستاي توسعه صادرات از جزيره کيش در تاريخ 13/08/96 تعداد 36  TEU کانتينر پر  صادراتي از مبدا کيش به مقصد بندرعباس برروي کشتي آريا بارگيري شد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد