برنامه هاي بازاريابي در سال 1397


در پي تاکيدات مدير عامل و رياست محترم هيات مديره گروه بزرگ کشتيراني جمهوري اسلامي ايران مبني بر اتخاذ تدابير و سياستهاي جديد به منظور افزايش و کسب درآمدهاي خارج از گروه ، شرکت کشتيراني کيش با رويکرد جذب بار و کالاي بخش خصوصي و تجار ، بازاريابي در منطقه را در دستور کار خود قرار داده که در اين راستا از ابتداي سال 97 تعداد قابل توجهي کانتينرهاي SOC جذب و به مقصد حمل شده است .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد