مديريت جهادي در کشتيراني کيش


ارزيابي مثبت مشاور مدير عامل و مدير دفتر مرکزي حراست از عملکرد شرکت کشتيراني کيش .

جناب آقاي عمويي مشاور مدير عامل و مدير دفتر مرکزي حراست طي نامه اي ، ضمن قدرداني و تشکر از زحمات مدير عامل و پرسنل کشتيراني کيش ؛ نوع مديريت اين شرکت را نمونه ايي از مديريت جهادي ارزيابي کرد .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد