بازرسي ويژه شناورهاي مسافري توسط بازرسان سازمان بنادر و دريانوردي استان هرمزگان براي نوروز 97در تاريخ 96/10/05 بازرسان سازمان بنادر و دريانوردي استان هرمزگان ضمن بازرسي متمرکز از توانمندي هاي پرسنل شناورهاي مسافربري و شناورهاي حمل خودرو و مسافر ، آمادگي کامل شناورها و دريانوردان را ارزيابي کردند .


در همين راستا ضمن بازديد از کشتي مسافربري گوهر و اجراي طرح بازرسي ويژه ي نوروز 1397 همه موارد را بررسي و بدون وجود ايراد مورد تاييد قرار دادند .


بازرسان سازمان بنادر با توجه به تشخيص توانمندي پرسنل شناور گوهر ، از برگزاري کامل دوره هاي آموزشي دريايي برروي اين شناور ابراز رضايت نمودند .


گفتني آنکه در مقايسه با ساير شناورها ، کشتي گوهر بعنوان بهترين کشتي کاتاماران موجود در کيش مطرح گرديد .


اين در حاليست که تعدادي از شناورهاي مسافري موجود در جزيره کيش توقيف گرديدند .آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد