ديدار مدير مالي کشتيراني کيش با رييس بانک تجارت شعبه 1010


در ملاقات حضوري مدير مالي کشتيراني کيش با رييس بانک تجارت شعبه کيش ، ضمن بررسي امکان دريافت تسهيلات بانکي و ارزيابي روند همکاري هاي في مابين ، پيشنهادهاي موثري در چارچوب مقررات بانکي و آيين نامه هاي مالي اين شرکت مطرح گرديد که به توسعه و تقويت بيشتر روابط دو جانبه منجر خواهد شد .آقاي هژبري با ارزيابي مثبت از مذاکرات اظهار کرد : توسعه همکاري و افزايش تعاملات با بانک ها به منظور تسهيل امور مشتريان ، مسافران و ... در دستور کار امور مالي قرار گرفته است .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد