موفقيت بزرگ كشتيراني كيشAria-Multi-DURPOSE

كشتيراني كيش با طراحي و اجراي اصلاحات مورد نظر برروي لندينگ كرافت آريا موفق به اخذ مجوز ( گواهينامه ) حمل كانتينر با ظرفيت 44TEU براي اين شناور شد .

Landing Craft

تعميرات انجام شده در راستاي انطباق با الزامات مندرج در دستورالعمل هاي سازمان بنادر ، در سريعترين زمان و براساس استانداردهاي كيفيت و ايمني با موفقيت اجرا و شناور با ظرفيت كامل در تاريخ 21/05/98 به جزيره ي كيش عزيمت كرد .

مهارت و سرعت عمل مهندسان و كارشناسان و كارگران ايراني و پيگيري مستمر كاركنان دريايي و خشكي كشتيراني كيش در اوج گرماي تابستان بندرعباس نتيجه شيرين اخذ Cargo Securing Manual را در پي داشت .

پيش از اجراي عمليات ، مدارك حالت كانتينري شناور آريا بشرح زير تهيه و تدوين گرديد :

 • نقشه جانمايي كانتينري

 • نقشه ابزارهاي ثابت مهاربندي كانتينرها

 • نقشه ابزارهاي قابل حمل مهاربندي كانتينرها

 • نقشه ديد پل فرماندهي در حالت كانتينري

 • كتابچه پايداري در حالت كانتينري

 • كتابچه مهاربندي بار

 • و محاسبات تنش وارده به سازه در حالت كانتينري

پس از تهيه و تدوين نقشه ها ، بلافاصله عمليات زير آغاز شد :

 • مونتاژكاري پايه هاي كانتينر در موقعيت هاي از پيش طراحي شده

 • و جوشكاري آنها در موقعيت هاي تاييد شده

 • جوشكاري تقويتي هاي سازه در داخل مخازن و زير محل هاي هاي نصب پايه هاي كانتينري ( براساس نقشه تاييد شده موسسه رده بندي آسيا )

همچنين به منظور رفع اختلافات موجود مابين شرايط شناور با الزامات كنوانسيون بين المللي خط شاهين اقدامات اصلاحي بشرح زير انجام پذيرفت :

 1. تجهيز كليه لوله هاي هواگرد مخازن به تجهيزات خودبسته شونده ( Automatic Closing Device )

 2. افزايش ارتفاع آب بند درهايي كه مستقيماً به زير عرشه ارتفاع آزاد ارتباط دارند . ( از روي عرشه حداقل 600 ميلي متر )

 3. افزايش ارتفاع دريچه هاي تهويه هوا كه به زير عرشه ارتفاع آزاد ارتباط دارند . ( از روي عرشه حداقل 900 ميلي متر )

 4. ايجاد فاصله رديف اول گارديل ها از سطح ارتفاع آزاد به 230 ميلي متر و فاصله دو رديف بعدي به 380 ميلي متر از رديف اول و دوم


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد