تجليل از يک همکار


بنابر گزارش روابط عمومي کشتيراني کيش ؛ در جلسه اي با حضور مديران و پرسنل کشتيراني کيش از تلاش دلسوزانه و دقت نظر آقاي سيد رضا موسوي در انجام وظايف محوله در امور مالي تجليل شد.

در اين جلسه مديرعامل محترم شرکت کشتيراني کيش ضمن قدرداني از آقاي موسوي بر تلاش همگاني جهت اعتلاي شرکت کشتيراني کيش تاکيد و پيشرفتهاي حاصله در اين مسير را مرهون خدمات صادقانه پرسنل و الطاف الهي عنوان نمود.

در پايان جلسه نيز لوح سپاس به آقاي موسوي تقديم شد.


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد