دوره آموزشي توقيف کشتي


بحث و بررسي درباره دلايل توقيف شناورها ، قوانين و مقررات بين المللي توقيف کشتي ، قوانين ملي توقيف کشتي ، هزينه ها و آثار توقيف در تخليه کالا و رفع توقيف کشتي از جمله مواردي بود که در دوره آموزشي توقيف کشتي توسط اساتيد سازمان بنادر تدريس شد.

با عنايت به رويکرد کشتيراني کيش در مسير عملکرد حرفه اي و تخصصي اين دوره طي 12 ساعت با حضور مديرعامل و کليه پرسنل شرکت برگزار شد.


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد