فعاليت منظم ترانشيپ در مسير بندرعباس / کيش / قشم


بمنظور تسريع در حمل و تحويل محمولات تجار و بازرگانان محترم جزيره کيش و قشم ، خطوط فعال و منظم ترانشيپ شرکت کشتيراني کيش در مسير بندرعباس / کيش و بالعکس و مسير بندرعباس / قشم و بالعکس بصورت هفتگي در حال خدمات رساني مي باشد .

بمنظور تسريع در حمل و تحويل محمولات تجار و بازرگانان محترم جزيره کيش و قشم ، خطوط فعال و منظم ترانشيپ شرکت کشتيراني کيش در مسير بندرعباس / کيش و بالعکس و مسير بندرعباس / قشم و بالعکس بصورت هفتگي در حال خدمات رساني مي باشد

 


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد