پوشش بيمه تكميلي كليه پرسنل دريايي شركت كشتيراني كيش


بنا به دستور مديرعامل محترم شرکت ، بمنظور مساعدت و بهره مندي پرسنل دريايي از مزاياي بيمه تکميلي ، کليه دريانوردان اينشرکت از ابتداي سال جاري تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفتند .


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد