کشتي مرجان عملياتي شد


با پايان تعميرات موفقيت آميز موتور سمت چپ کشتي مرجان ، اين شناور بمنظور انجام عمليات دريايي آماده ارايه خدمات مي باشد.


کشتي مرجان با ظرفيت 48 مسافر و 25 نات سرعت ، سابقه فعاليت و ارايه خدمات به سکوهاي نفتي را نيز در پيشينه خود ثبت کرده است.آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد