شرکت


· تاريخچه و سهامداران:

شركت كشتيراني كيش درسال 1377 تاسيس شد. اين شركت خيلي سريع بعنوان معتبرترين شركت كشتيراني در جزيره كيش برگزيده شد. ماموريت شركت عبارتست از ارايه بهترين خدمات در بخشهاي فراساحل – كشتيراني و گشتهاي دريايي و در اين رابطه خدمات قابل ملاحظه اي به مسافران و شركتهاي تجاري ارايه مي شود. 


· راهبرد شركت:با نگرش به اصل ايمني جان و مال انسانها و محافظت از محيط زيست ، كشتيراني كيش تمام سعي و كوشش خودرا صرف برآورده كردن انتظارات و نيازهاي مشتريان خود مي داند تا به اهداف مورد نظر سهامداران در رابطه با رعايت استانداردهاي ايمني ملي و بين المللي دست يابد .

توسعه ناوگان و افزايش دامنه فعاليت هاي بازرگاني :

·جوان سازي ناوگان

·توجه جدي به ايمني خدمه ، مسافران و بار كشتي ها

·ساخت ساختمان جديد و 3 طبقه شركت در مجاورت بندرگاه كيش

·توسعه گردشگري دريايي

·توسعه خطوط جابجايي بار بكمك كشتي جديد ( RO RO ) خريداري شده

·ارتقاي دانش علمي و تجربي منابع انساني شركت

·افزايش سطح خدمات نمايندگي و فعاليتهاي بازرگاني

بررسي منحني رشد شركت:

فاز اول توسعه ( رشد ):سال 1385 همزمان با تحريم هاي پروازي هليكوپترها در مناطق عملياتي نفتي شركت بمنظور پشتيباني از صنايع نفت و گاز كشور بصورت چشمگيري خدمات مورد نياز را ارايه كرد كه نقطه عطف مهمي در منحني رشد شركت محسوب ميشود . موقعيت شركت براي ورود به دوران بلوغ و رشد ? اين شركت را به يكي از مهمترين شركتهاي طرف توجه سرمايه گذاران ايراني و خارجي تبديل كرده است. در اين مرحله با افزايش فعاليتهاي بازرگاني ناوگان ملكي از 2 فروند كشتي كوچك ساحلي به 5 فروند افزايش يافت كه فاز توسعه خطوط كشتيراني شركت عملا آغاز شد .

فاز دوم توسعه ( بلوغ ):با توجه به فرصت مناسب منطقه اي و تجربيات شركت در بحث گردشگري دريايي ، با جوان سازي ناوگان ، گسترش طيف خدمات گردشگري دريايي ، بهبود خدمات پشتيباني سكوهاي نفت و گاز و نيز افزايش خطوط حمل بار و مسافر، شركت وارد فاز توسعه ميشود كه با مديريت كارآمدكنوني شركت درحال گذار از اين مرحله است.

فاز سوم توسعه ( تكامل ):در اين مرحله شركت نسبت به جذب سرمايه گذاران بزرگ و ايجاد شركتهاي مشاركتي در سطح كشورهاي حاشيه خليج فارس در زمينه خدمات نوين دريايي اقدام خواهد كرد.

شركت كشتيراني كيش براي مشاركت در توسعه خدمات نوين دريايي براي طرحهاي مشترك در زمينه هاي گردشگري دريايي ، خطوط كشتيراني و نيز پشتيباني خدمات فراساحل آماده همكاري مي باشد.


آدرس پستي : جزيره كيش - ميدان خليج فارس - بلوار ايران - مجتمع اداري پارس - بلوك 16 ساختمان شركت كشتيراني كيش 
دورنگار: 4420680-0764

تلفن : 0764 4421768 و 07644421769

کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت کشتيراني کيش مي باشد